4 دلیل عمده و مشخص وجود دارد:

یک: اگر یکبار، فقط یکبار از فرهنگ های آنلاین استفاده کرده اید، این بدان معنی است که شما بیشتر از یک دیکشنری نیاز داشته اید؛ در غیر این صورت، همان فرهنگ لغتی که در اختیارتان بوده، می بایست نیازتان را برآورده می کرده است.

دو: دیکشنری ها توسط انسان ها گردآوری و نگاشته می شوند؛ انسان هایی با سطح سواد متفاوت، دید متفاوت و ابتکارات متفاوت. این گونه نیست که دیکشنری های کیمبریج، آکسفورد و لانگمن، کتب آسمانی هستند و همه چیز را پوشش داده اند! حتی بین این دیکشنری ها تفاوت هایی وجود دارد. در برخی از آموزشگاه های زبان بحث بر سر این است که از کدام استفاده شود؟ کدام کامل تر است؟ و امثالهم. همین امر بر وجود تفاوت دلالت دارد و صد البته همین موضوع، فضا را برای حضور سایر دیکشنری ها مهیا ساخته است.

سه: صادقانه عرض می کنم گهگاه نیاز است معنی یک کلمه را بین چندین فرهنگ لغت بررسی کنید. به شخصه کلمات زیادی را دیده ام که در یک دیکشنری فقط یک معنی برایش آمده، اما در فرهنگی دیگر، تعداد تعاریف و کاربردهای آن لغت بیش از 5 کاربرد بوده است و همان دیگر کاربردها را، در داستان ها و فیلم ها دیده ام. این موضوع یکبار دیگر اهمیت داشتن چندین فرهنگ لغت را آشکار می سازد.

چهار: این مزیت برای شیفتگان زبان انگلیسی بسیار شیرین است. آنها می توانند زبان و دانش خود را با توصیفات مختلف یک لغت، از دید انسان های مختلف، تقویت کنند و اصلا تعریف خود را بسازند. مثال های مختلف از فرهنگ های مختلف را ببینند و نتایج خود را استخراج کنند.

مطلب را کوتاه کنم. اگر از علاقمندان زبان انگلیسی هستید، بی شک و بدون تعارف به فرهنگ های مختلف احتیاج خواهید داشت.