↓ Merriam-Webster's Visual Dictionary ↓

در صورت عدم نمایش عکس ها، کافیست برنامه را Force Stop و یا از Recents پاک کنید. شاید برایتان آزار دهنده باشد اما در جامع بودن این فرهنگ شکی نیست.

بر روی عکس ها، Watermark کمرنگ وجود دارد، اما مخل امر یادگیری نیست.

Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD
Merriam-Webster's Visual Dictionary MDX MDD